Aanloop kermis 2018 Aanloopkermis 2018 Kindermiddag 2018 Lunapark Opening optocht 2018 Optocht 2018 Optocht 2018 Prijsuitreiking optocht 2018 Tentfeest Koning

Aanloop kermis 2018

Aanloopkermis 2018

Kindermiddag 2018

Lunapark

Opening optocht 2018

Optocht 2018

Optocht 2018

Prijsuitreiking optocht 2018

Tentfeest

Koning

PreviousNext

Reglementen 2019

Hier vind u alle reglementen voor de volksspelen en de optocht 2019.

Het zijn pdf bestanden, u kunt ze daarom ook downloaden en printen.

Opgave formulier kermiswagen wagenbouwers

Reglementen Jeugdvogelschieten 2019

Reglementen Vogelknuppelen 2019

Reglementen Vogelschieten 2019

Reglementen kermisoptocht 2019

Huisregels downloaden

Huisregels Kermis Keijenborg 2019

Tijdens de kermis hanteren wij duidelijk huisregels. Bij betreden van het evenementen terrein gaat u hiermee akkoord en bent u verplicht zich aan deze regels te houden.

Zorg er altijd voor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft, zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het evenement weigeren.

Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar. U ontvangt één enkele waarschuwing. Bij een tweede constatering wordt u uit de tent verwijderd zonder enige restitutie van entreegelden.

Het is verboden om te roken in de tent, (soft)drugs te gebruiken of in bezit te hebben.

Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere gevaarlijke voorwerpen in uw bezit te hebben.

Het is verboden om eigen consumpties mee te nemen op het evenemententerrein.

U dient de instructies van de organisatie, de beveiliging of het personeel ten alle tijden op te volgen.

Indien u medewerking aan fouillering of visitatie weigert, kan u de toegang tot het evenement worden ontzegd.

Verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.

Op gronde van gedrag op het terrein en/of openbare weg aangrenzend aan het evenement kan de organisatie, de beveiliging of het personeel u de toegang weigeren.

Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.

De organisatie, eigenaar van de locatie, de beveiliging of dienstdoend personeel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade, die u als bezoeker mocht ondervinden.

Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of materiaal zal worden verhaald bij de bezoeker.

Gekochte consumptiemunten worden niet terug genomen.

Het betreden van het evenemententerrein is geheel voor eigen risico.

U stemt ermee in dat de film/foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.

In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie en/of beveiliging.

Bestuur stichting evenementen Schuttersgilde 'St. Jan' Keijenborg

 

 

 

Read more

Contact

Adres Schuttersgebouw:
Sint Janstraat 6
7256 BC Keijenborg

Contactadres kermiszaken:
Pastoor Thuisstraat 22
7256 AX Keijenborg


info(at)kermiskeijenborg(punt)nl

Secretariaat: 
R. Rexwinkel
Ruurloseweg 29a
7021 HB  Zelhem
tel. 06-30069987


info(at)schuttersgildestjan(punt)nl