Fotoalbum

Fotoalbum

PreviousNext

Geschiedenis Kermis Keijenborg

Vanaf de oprichting in 1853 werden de kermisvermakelijkheden opgesteld in de omgeving van de pastorie. Het vogelschieten vond plaats in Geltinksweide, de plaats waar thans de aanleunwoningen van Maria Postel zijn gesitueerd (Past. Thuisstraat). Van verharde wegen was in die tijd nog geen sprake. Dit bemoeilijkte het transport over de weg van de kermisvermakelijkheden. Dat gebeurde in die tijd -uiteraard- met paard en wagen.

Kermis vroeger